Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Wegafzettingssysteem, automatisch

Algemeen

Beschrijving:
Met het mobiele wegafzettingssysteem worden wegafzettingen automatisch geplaatst.
De tilhandelingen zijn vervangen door geautomatiseerde plaatsing.

Arboverbetering:
- De werknemer(s) hoeven niet meer handmatig te tillen omdat de wegafzettingen automatisch
  geplaatst en verwijderd kunnen worden. 
- De veiligheid van de werknemer wordt aanzienlijk vergroot omdat men niet meer buiten de
  vrachtwagen hoeft te werken maar alles kan aansturen vanuit een veilige werkomgeving.

Introductiejaar:
2006

Fabrikaat:
Mobile Automatic Roadblock System, M.A.R.S. II

Leverancier:
Traffic Service Nederland
Oss
Tel: 0412 70 02 00
www.tsned.nl
info@tsned.nl

Prijsindicatie:
De prijs is sterk afhankelijk van de wensen en eisen die aan het voertuig gesteld worden.
Naast koop is het tevens mogelijk de M.A.R.S.® als voertuig te leasen.

Technisch

Uitvoering:
De M.A.R.S.® is een vrachtwagen welke twee andreasmarkeringen (in de vorm van een andreasmat) en twee niet-verrijdbare actieskids vervoert. Daarnaast kunnen in de opbouw van de vrachtwagen 180 verkeerskegels mee worden genomen. De vrachtwagen is voorzien van een hydraulische heftafel ten behoeve van het automatisch oppakken van een actieskid. Deze heftafel kan ook in de lengterichting van de auto bewegen waardoor het mogelijk is twee actieskids automatisch op te pakken. Onder de vrachtwagen bevinden zich twee lepels welke kunnen draaien en op-en-neer bewegen. Hiermee kunnen de andreasmatten op het wegdek worden gelegd en opgepakt.

Gebruik:
Aansturing van de M.A.R.S.® gebeurt via een touch panel in combinatie met twee cameraschermen vanuit de cabine van de vrachtwagen.
Klik hier voor een video van de M.A.R.S.

Plaatsen van een wegafzetting:
Tijdens het rijden (maximaal 80 km/h) kan het actieraam automatisch worden opgericht. In deze situatie is ook de LED-pijl geactiveerd zodat het naderende verkeer alvast wordt geattendeerd op een naderende afzetting. De M.A.R.S.® remt nu geleidelijk af tot stilstand, waarna via het touchscreen in de cabine automatisch een andreasmat op het wegdek gelegd kan worden (dit in tegenstelling tot de oude werkwijze waarbij drie zware andreasstrips een voor een uit de auto getild worden en versprongen op het wegdek moeten worden gelegd. Dit alles in een gevaarlijke werkomgeving waarbij vrachtwagens met hoge snelheid de wegwerkers rakelings passeren!). Na het automatisch neerleggen van de andreasmat rijdt de M.A.R.S.® 150 meter door en komt opnieuw kort tot stilstand. Nu kan via het touchpanel een actieskid automatisch op het wegdek worden geplaatst. Na het automatisch plaatsen van de andreasstrips en de actieskids kan op de traditionele manier, vanuit een beschermde opbouw, de rij verkeerskegels worden geplaatst.

Specificaties:
- Afmetingen: de M.A.R.S.® is opgebouw op een Mercedes Benz Atego WB 4820 mm
- Gewicht: 10,5 ton

Effecten

Arbo effecten:
- Doordat de wegafzettingen automatisch geplaatst en verwijderd kunnen worden, worden de
  wegwerkers niet meer fysiek zwaar belast tijdens het plaatsten en ophalen van een
  wegafzetting, zoals het handmatig plaatsen en opnemen van de zware andreasstrips
- De veiligheid van de werknemer wordt aanzienlijk vergroot omdat men niet meer buiten de
  vrachtwagen hoeft te werken.
- Het handmatig loskoppelen van de actiewagen is niet langer nodig bij gebruik van het
  mobiele wegafzettingssysteem.

Efficiency effecten:
Doordat de handelingen gemechaniseerd zijn is er voor het plaatsen van de andreasmat en een actieskid voor een dubbele wegafzetting maar één M.A.R.S.® voertuig en één persoon nodig. Dit scheelt aanzienlijk in logistieke en materiele kosten omdat bij het plaatsen van een dubbele wegafzetting momenteel twee wagens met vier personen ingezet worden.

Randvoorwaarden

Technische:
NVT

Organisatorische:
De bestuurder van de M.A.R.S.® moet naast  een chauffeursdiploma de "M.A.R.S.® training" succesvol hebben afgerond. Bij werkzaamheden langs de weg zijn specifieke voorschriften van kracht. De wegbeheerder schrijft deze voor, zie ook de website van de CROW. Bij het werken aan/langs de weg dienen de instructies van de wegbeheerder nauwgezet te worden gevolgd.


Laatste update informatie: 8 februari 2008